Førde IL - Langrenn

Bankkonto: 37001474988
Telefon: 90802575
E-post: yngve.thorsen@coop.no
Heimeside: http://langrenn.fordeidrettslag.no
Førde IL si heimeside: www.fordeidrettslag.no