Sportsplan for Førde IL langrenn

Her finn du sportsplanen til Førde IL langrenn. Denne er utarbeidd av styret og sportsleg utval. Her finn du mellom anna informasjon om klubben sine verdiar, målsetjing og organisering. Her ligg også ei oversikt over kva trening vi tilbyr og diverse anna nyttig informasjon.

Sportsplan 2020-2021.doc