Medlemskap

 

Medlem i Førde IL
Alle medlemmer i Førde IL langrenn må også vere medlem i hovudlaget Førde IL.

Treningsavgift 2022/2023


 • Treningskontingent barn 1-4 klasse            kr. 950,-
   
   
 • Treningskontingent barn 5-9 klasse           kr. 1 200,-
   
   
 • Treningskontingent 10 klasse og eldre      kr. 1 500,-
   
   
 • Støttemedlemer (ikkje medlemsfordelar)  kr.   250,-  Treningsavgifta dekkjer

  • Trening kvar veke sesongen 2020/2021
  • Klubbkveld på Erdal Sport med 25 % rabatt på skiutstyr frå Madshus, Fischer, Salomon, Alpina , Swix og Rode.
  • 20 % rabatt ved supplering av nemnde utstyr anna treningsutstyr i sesongen.
  • 10 % rabatt på tilgjengelege varer på Erdal Sport.
  • Bruk av varmeskåp hjå Erdal Sport.
  • Klubben betaler startkontigent på renn. Klubbrenn og turrenn er unnateke frå dette.
  • Treningssamlingar: støtte vert vurdert ved kvart enkelt arrangement.
  • Økonomisk støtte ved deltaking på renn (sjå Sportsplan for detaljar).