Langrennstreninger på snø fremover

Postet av Førde IL - Langrenn den 29. Nov 2023

Det har kommet stabile snøforhold på Langeland Skisenter

Det pågår snøproduksjon på stadion området og i deler av løypa som ein må vise omsyn til. OBS stadionområdet er STENGT. Frå og med denne veka (veke 48) vert langrennstrening for alle grupper flytta til Langeland Ski- og Fritidssenter. OBS nytt tidspunkt for yngste grupper!
1-4 klasse: torsdag 1. desember kl 18, oppmøte ved «ny» del av parkeringsplass.
Her blir skileikområde. Glatte ski. 
5-6 klasse: torsdag 1. desember kl 18 , trening ute i løypa med glatte ski.
Obs tilkomstvtil løypa via «ny» del av parkeringsplass. 
7. klasse og eldre: tirsdag og torsdag kl 18. obs tilkomst løyper, sjå over. T
irsdag: klassisk - blå extra føre


Vel møtt :)


Parkeringskort Langeland skisenter

Postet av Førde IL - Langrenn den 21. Nov 2023

Fra 1. januar vert det igangsett ny betalingsløysing ved Langeland skisenter. Sjå informasjon på skisenterets FB side (https://www.facebook.com/langelandskisenter). Førde Langrenn tilbyr rabatterte årskort ved skisenteret, til kr 500.

For å få kjøpt årskort for 2024 ved Langeland skisenter til rabattert pris, må ein 

- Vere medlem av Førde IL Langrenn, eller

- Vere registrert som foresatt til utøver i Førde Langrenn

Interesserte sender epost til bjorkhauganders@gmail.com innen 15 desember med
Navn, epost, telefonnummer og registreringsnummer på bil

Førde Langrenn vil så levere ei samleliste med namn, og betale samla til skisenteret. Dette vert så fakturert ut fra oss i etterkant.

I staden for å levere ut oblat, legg skisenteret Reg.nr på bilane inn på ei såkalla kvitliste i systemet til inPark. Då kan desse parkere ved skisenteret som tidlegare utan å merke noko som helst.
Dei som vil ha registrert bil nr 2 betaler kr 250 for denne, føresett at det er same eigar/same familie som bil nr 1. Dette kan gjerast gjennom inpark.no som nevnt på FB-sidene til skisenteret. 
Hugs å melde inn i eigen FB-gruppe for foreldre og utøvere

Postet av Førde IL - Langrenn den 16. Nov 2023

Førde IL Langrenn oppretta i haust ei ny lukka gruppe for utøvere og foresatte. Denne er kun open for medlemmer og ev. deira foresatte. Her vi vi publisere relevant informasjon om treninger g arrangement som vi ønskjer holde i lukket fora. 


Link til gruppa her: Førde IL Langrenn - gruppe for utøvere og foresatte

Bli med på miljø- og familiesamling til Beitostølen 24.-26 november.

Postet av Førde IL - Langrenn den 5. Nov 2023

Innkvartering:                   I hytter ved Knuts Hyttegrend.
                                           Sjå 
http://knuts-hyttegrend.no for meir informasjon om hytter/ leiligheiter. Førde                                                          IL vil sponse overnatting for sine utøvarar. For foreldre og sysken kan                                                                         det bli ein eigendel for vaksne på opp til 1000 kr og for born opp                                                                                til 400 kr.
  

Transport:                          Transport organiserar ein privat.

 

Måltider:                            Måltider ordnast sjølvstendig ved dei respektive hyttane.
                                           Vi legg opp til to felles måltid på laurdagen, og sosial samling laurdag kveld.
                                           Middagen vert dekka av Førde Langrenn.

 

Treningsøkter:                  Ein planlegg gruppebasert trening etter alder.
                                           Påmelde utøvarar blir tilsendt detaljprogram for samlinga.  

 

Treningsavgift:                 Ingen treningsavgift.

 

Påmelding:                        Utøvarar og føresette melder seg på til; maramshusa@gmail.com
                                              

Frist for påmelding:          Onsdag 15. november 2023.


 Påmelde utøvarar og foreldre vert tilsendt detaljinformasjon om samlinga i god tid før samlingsstart.


 Vel møtt til skisamling 😊