Forbod mot bruk av fluorprodukt

Postet av Førde IL - Langrenn den 30. Nov 2018

På haustmøtet til Norges Skiforbund i oktober vart det innført forbod mot bruk av fluorprodukt på ski til utøvarar til og med 16 år. Dette forbodet gjeld frå sesongen 2018/2019. I etterkant av dette har Skiforbundet fått mange spørsmål om korleis dette skal handhevast. Det er også laga ei liste over produkt utan fluor (Fluorfrie produkter felles.xlsx). 

For å prøve å svare på nokre av spørsmåla skriv Skiforbundet følgjande:

     "Det har kommet spørsmål etter innføringen av fluorforbud i klassene til og med 16 år. Noen av spørsmålene vet vi enda ikke svaret på, men det blir gitt ytterligere informasjon når dette er tilgjengelig.

Det som er bestemt er at forbudet gjelder alle glidprodukter som inneholder fluor.
 Det er laget en liste med produkter som er uten fluor fra smøreleverandørene.
 Denne vil bli oppdatert fortløpende dersom det kommer nye produkter/ nye leverandører som ønsker inn på listen.

Hvordan blir forbudet håndtert? 
 Det blir ikke gjennomført noen form for sanksjoner (disking eller bøter) i denne sesongen dersom fluor oppdages.
 Dersom det påvises fluor på ski som blir testet, vil deltagers klubb bli informert om dette. Det vil framgå hvilken utøver som har blitt testet med fluor, og det er da ønske at klubben gir en tilbakemelding til Skiforbundet dersom de mener dette testresultatet er feil.
 

Hvordan er testprosedyren:
 Det kan bli testing av fluor i vilkårlige renn for alle klasser til og med 16 år.
 Testen skjer ved at en liten kloss med en form for teip blir plassert i glidsonen på skiene og så fjernes, før skien blir børstet et par strøk.
 Klossen med testresultatet blir forseglet og merket med startnummer før den blir sendt til analyse.
 Testingen kan foregå enten rett før start eller rett etter målgang.

Hva om???
 Det er kommet mange spørsmål om hva skjer dersom det benyttes børste som tidligere er brukt på fluor, eller hva skjer dersom noen preparerer med fluor ved siden av, eller om festevoksen som inneholder fluor glir bakover på skiene….
Vi har ikke alle svar på hvordan dette vil slå ut, men det skal gjennomføres mange tester nå i
 starten på sesongen på testski, som skal finne svarene på om dette vil gi utslag.
Tester så langt viser ikke utslag på dette.
 Videre viser de felttester som så langt er gjennomført at dersom en fluorbehandlet ski er vasket med flourrens så påvises heller ikke flour på sålen.
 Men det skal testes ytterligere på alt dette.


Oppfordringer fra LK
Det finnes mange dyre produkter på markedet som ikke inneholder fluor.
 Vi vil uansett oppfordre alle som smører ski for barn og unge under 17 år til å velge billige produkter som parafinglider og begrense antall par ski.
 I tillegg vil vi oppfordre/henstille alle deltagere, trenere, ledere, foreldre, etc – om å oppføre seg ordentlig på skirenn i vinter, slik at vi unngår «kjipe» situasjoner som utskjelling, baksnakking og mistenkeliggjøring – mao være snille med hverandre!!

HMS!
 Selv om det er et forbud mot fluorholdige glidprodukter i klassene under 17 år, oppfordrer vi alle som smører ski til å bruke beskyttelsesutstyr som hansker og maske.
 Det er fortsatt produkter som kan inneholder stoffer som kan være skadelig for hud og luftveier (finstøv)"


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.