Sportsplan for Førde IL langrenn

Postet av Førde IL - Langrenn den 6. Nov 2016Sportsplan for 2016/2017 er no klar. Denne er utarbeidd av styret og sportsleg utval. Her finn du mellom anna informasjon om klubben sine verdiar, målsetjing og organisering. Her ligg også ei oversikt over kva trening vi tilbyr og diverse anna nyttig informasjon.

Du finn Sportsplanen her: http://langrenn.fordeidrettslag.no/p/13975/sportsp...


1 Kommentar

Kommentarer

  • Asgeir Tveit

    Merk følgjande endring i høve til refusjoanr, jfr side 8: Refusjon vert dekka mot dokumentasjon til økonomiansvarleg i styret, for utgifter relatert til overnatting eller transport i samband med dei aktuelle renna/arrangementa. Faktura eldre enn 12 månadar vert ikkje refundert.

    07 november 2016

Logg inn for å skrive en kommentar.